Thông tin đơn vị chủ sở hữu Website

Thông tin đơn vị chủ sở hữu Website: kimlinh.com.vn

  • Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kim Linh
  • Địa chỉ: Số 01 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 0243.516.3834
  • Email: Kimlinhsales@gmail.com
  • Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0100830163
  • Ngày cấp: 26/01/1999
  • Đăng ký thay đổi lần thứ 15: 25/12/2014
  • Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội